Login:

 • Wij halen het administratieve werk uit uw handen. Wij staan altijd open voor nieuw talent. Ons kantoor

  Het dienstenpakket

  U kunt bij R&S administraties terecht voor alle administratieve diensten, belastingzaken (fiscale dienstverlening en advisering) en salarisadministraties. Hieronder treft u een beknopte uiteenzetting van onze dienstverlening:

  Administratieve dienstverlening

  • begeleiden van en assistentie bij de inrichting van (geautomatiseerde) administraties;
  • wegwerken van achterstanden in administraties;
  • samenstellen en beoordelen van de cijfers van financiële overzichten en de jaarrekening;
  • opstellen en beoordelen van financierings- en liquiditeitsbegrotingen en ondernemersplan;
  • begeleiden en adviseren van startende ondernemers;
  • ondersteuning bij het inrichten van de boekhouding en het opstellen van het rekeningsschema;
  • advies bij de keuze van software;
  • verzorgen van de financiële administratie en het hieruit samenstellen van de jaarcijfers;
  • beoordelen van de door de ondernemer opgestelde administratie en het hieruit samenstellen van verkorte jaarcijfers voor bank en fiscus.

  Fiscale dienstverlening

  • het verzorgen van alle voorkomende belastingaangiften, waaronder inkomstenbelasting, omzet- en loonbelasting, vennootschapsbelasting en dividendbelasting;
  • onderhouden van contacten met de diverse belastinginspecties en ontvangers;
  • het verzorgen en voeren van bezwaar- en beroepsprocedures;
  • advies bij de keuze van ondernemersvorm, omzettingen en overnames;
  • het adviseren over oudedagsvoorzieningen en pensioenregelingen;
  • de advisering bij bedrijfsbeëindiging en tax-planning.

  Salarisadministraties

  • het verzorgen van alle voorkomende salarisberekeningen, zowel bruto/netto als netto/bruto;
  • het samenstellen van de maandelijkse loonstaten en loonstroken;
  • het opstellen van de salarisjournaalposten;
  • het verzorgen van de aangiften loonbelasting;
  • het verzorgen van de controle op de voorschotnota’s van de bedrijfsvereniging ?alsmede de eventuele aanpassing hiervan;
  • het verzorgen van het jaarwerk;
  • advisering en bijstand bij controles en personeelsvoorzieningen.

  Wellicht bent u geïnteresseerd in een nadere kennismaking met de bovenstaande dienstverlening van R&S administraties. Aarzel dan niet en of mail ons voor een oriënterende afspraak. Wij nemen dan kosteloos en vrijblijvend alle tijd voor u om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen.

  Contactformulier